NVEs varslingstjenete varsom.no har sendt ut gult farevarsel for flom i deler av Trøndelag for lørdag 28. mai.

- Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Vannføring er følsom for nedbørsmengder og plassering, skriver nettstedet i sin beskrivelse av faren.

Rådet er å holde seg oppdatert om situasjonen, og å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring.