Sakliste: 46/22 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 25.08.22 - HELÅRS GÅGATE I RØROS SENTRUM

47/22 RØROS VEKST AS: EMISJON

48/22 VERBALVEDTAK: MILJØVENNLIG NÆRINGSUTVIKLING I RØROS

49/22 KONTROLLUTVALG FJELL IKS OG FUSJON MED KONSEK TRØNDELAG IKS

50/22 FRITAK FRA VALG SOM MEDLEM AV FORLIKSRÅD OG MEDDOMMER I LAGMANNSRETTEN