– Disse tallene viser at vi har en jobb å gjøre. De frivillige organisasjonene er de viktigste tilbyderne av fritidsaktiviteter for barn og unge, og vi har plass til flere. Vi må bli enda flinkere til å fortelle om mulighetene i frivilligheten, og vi oppfordrer alle kommunene i Norge til å bli med på å synliggjøre hva som finnes av aktiviteter rundt om i lokalsamfunnene, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Rett til minst én organisert fritidsaktivitet for alle barn

Sammen med regjeringen, KS og flere andre, har Frivillighet Norge signert Fritidserklæringen. Denne slår fast at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Tall fra frivillighetsbarometeret viser at bare 33 prosent av alle barn som sluttet på fritidsaktiviteter under pandemien, har kommet tilbake. Foto: Illustrasjon: Frivillighet Norge

Frivillighet Norge mener nasjonale og lokale myndigheter må gjøre det lettere for de frivillige organisasjonene å tilby gode aktiviteter til barn og unge.

– Hvis alle barn skal ha muligheten til å være med, må vi sørge for at organisasjonene som tilbyr aktiviteter, har tilgang på egnede lokaler og gode og ubyråkratiske støtteordninger. Da frigjør vi ressurser til å skape inkluderende fritidsaktiviteter, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Hjelp til å finne fritidsaktiviteter der de bor

Frivillighet Norge har utviklet nettsiden Ungfritid.no der organisasjoner kan synliggjøre sine aktiviteter, og der barn, unge og foresatte kan finne ut hva som er mulig å delta på i sitt nærmiljø.

Årlig undersøkelse

Frivillighetsbarometeret er en nasjonal, årlig undersøkelse om frivillighet blant et representativt utvalg av den norske befolkningen. Barometeret i sin helhet vil legges frem i løpet av høsten 2022.