Røros skyline har fått et nytt kjennemerke. Et 29 meter høyt kontrolltårn er satt opp på vestsiden av flyplassen.

– Det er jo teknologiutvikling i vår bransje også, sier lufthavnsjef og sjefsflygeleder ved Røros Lufthavn, Gudbrand Rognes.

Skal fjernstyres fra Bodø

Mandag kunne han vise fram det nye kontrolltårnet som skal erstatte de tradisjonelle tårntjenestene ved flyplassen. Han sier det er litt spesielt å ha ledet byggingen av installasjonen som rett og slett gjør han selv overflødig.

– Det er selvsagt litt ambivalent. I 19 år har jeg vært Tobias i tårnet på Røros og jeg har kolleger som og har familier her. Men utviklinga ruller inn over oss uansett om vi liker det eller ikke så vi må gjøre det beste ut av situasjonen, sier Gudbrand Rognes som selv har fått ny jobb som flygeleder på Værnes. Denne stillingen har han for tiden permisjon fra for å kunne fullføre ombyggingsprosjektet ved Røros

Lufthavn.

Foto: Per Magne Moan

Når det kommer til det nye tårnet på Røros, så skal det nå settes opp mye teknisk utstyr.

– Det skal etter hvert monteres avansert kamerateknologi som kan se gjennom tåke, nedbør og mørke for de som etter hvert skal drive denne tjenesten. I løpet av mai 2021 skal det hele være testet ut og ferdig utviklet. Det samme skal mannskapene som skal betjene luftrommet og tjenestene være. Og da skal det gamle tårnet tas ut av drift og det nye senteret man har bygd i Bodø skal ta over driften.

Minst like trygt som før

Selv om mennesker nå erstattes av datamaskiner og fjernstyrte tjenester, så er Rognes overbevist om at det også i fremtiden er sikkert å fly til og fra Røros.

– Det er Kongsberg som produserer teknologien og når vi ser hva Kongsberg har klart å produsere i militær sammenheng i mange tiår, så får man dette til å virke. Det er jeg helt sikker på, sier han.

Det er de som i dag jobber som flygeledere på Røros som blir rammet av automatiseringen. Dette utgjør 3.4 årsverk fordelt på tre flygeledere.

Hør intervju med Gudbrand Rognes her: