– Samferdselsdepartementet lar en beslutning i saken vente. Det er uholdbart. Situasjonen nå er at vi har ei flyrute med et fly som både operatør og departement er enige om ikke er egnet for oppgaven. Likevel får Air Leap fortsette. Det er helt utrolig, og det burde rett og slett ikke gå an, sier fungerende ordfører Christian Elgaaen til Nea Radio.

Lufthavnrådet på Røros er fortsatt svært bekymret for flyruta mellom Røros og Oslo. Lufthavnrådet har regelmessige møter, og har de siste ukene nærmest hatt daglig kontakt i forbindelse med de store problemene.

Lufthavnrådet består av fungerende ordfører Christian Elgaaen, Tove Martens og Ottar Tollan som representanter fra reiselivet og næringslivet.

Næringsreisende svikter

Næringsforum i Fjellregionen har nylig gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer som viser at trafikken av næringsreisende over lufthavnen på Røros kunne vært 4-5 ganger høyere enn i dag dersom det hadde vært et tilbud som næringslivet hadde hatt full tillit til.

– Dette er skremmende tall, sier styreleder i NiF Ottar Tollan.

Han tror tilliten er tynnslitt over tid og at stadig brutte løfter om bedring og avklaringer virker negativt.

– Det haster med å finne en solid og stabil løsning som ikke levner noen tvil om at tilbudet blir i henhold til forventningene. Det er ikke lengre rom for å prøve seg fram eller ta noen sjanser. Vi vet at mange av de bedriftene i regionen er helt avhengige av dette flytilbudet for å kunne ha aktivitet i regionen, sier Tollan.

Tollan er også stedlig ansvarlig for Flokks fabrikk på Røros som i dag har over 190 fast ansatte, og sier at flytilbudet er selve livsnerven for store deler av de kompetansearbeidsplassene som Flokk har på Røros.

Stoler ikke på tilbudet

Destinasjon Røros har hatt tett dialog med markedsapparatet med Air Leap i et forsøk på å løfte oppmerksomheten rundt flyruten sier reiselivssjef Tove Martens.

– Vi har også omtalt flytilbudet i vår generelle markedsføring ut i markedet. Dette har nå blitt mer og mer meningsløst all den tid våre tilreisende ikke kan stole på tilbudet, vi ønsker ikke å markedsføre noe som ikke er troverdig, sier hun.

Flyruten er viktig for reiselivet og har over tid vært en kommunikasjonsform Destinasjon Røros har jobbet for å profilere forteller Martens.

– Men skal vi få flere ferie- og fritidsreisende til å velge fly som kommunikasjonsform må vi vite at det er et reelt tilbud der. Vi ser frem til et mer stabilt produkt og tilbud som kan bidra til å gjøre regionen vår enda mer tilgjengelig og korte ned avstanden for de mange vi gjerne ønsker velkommen til oss. Dette haster å få på plass, markedsføringen av sommersesongen 2022 er rett rundt hjørnet, understreker en bekymret reiselivssjef.