En mann i 50-årene er dømt til 30 dagers fengsel for uaktsomt bildrap på en eldre mann på Røros i fjor.

Det melder NRK på sine nettsider. Ulykken skjedde 6. juli i fjor, på parkeringsplassen ved Rema 1000 på Øverhagaen.

Ifølge tiltalen rygget den nå domfelte sjåføren mot en lasterampe ved butikken, uten at han hadde tilstrekkelig oversikt over området bak bilen. Han var dermed ikke oppmerksom på at mannen i slutten av 70-årene kom gående med rulator inn bak lastebilen.

Lastebilen kjørte over mannen, som døde umiddelbart på grunn av skadene han ble påført.

Sjåføren er i Sør-Trøndelag tingrett dømt etter straffeloven § 239, som har en øvre strafferamme på 6 år. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes, etter den samme paragrafen, men det ble ikke tilfelle i denne saken.

Tiltalte hadde ifølge retten helt klart mulighet til å se mannen som kom gående inn bak bilen ved bruk av speil og kamera.

Retten er kommet til at tiltalte skal dømmes etter tiltalen for både uaktsomt drap og uaktsom kjøring.

I tillegg til 30 dagers fengsel fradømmes mannen retten til å føre motorvogn i to år. Tiltalte slipper å betale oppreisningskrav og saksomkostninger.

Mannen var også tiltalt etter vegtrafikkloven § 31, for å ikke ha vært aktpågivende - slik at det kan oppstå fare eller voldes skade.

Aktor krevde i sin påstand 60 dagers fengsel for tiltalte, som altså slipper med halv fengselstraff sammenlignet med aktors påstand.