- Den dypt tragiske hendelsen som skjedde ved NAV Årstad preger alle oss som jobber i NAV. Vi tenker på de pårørende og etterlatte og ikke minst våre kollegaer i NAV Bergen, sier leder for NAV Værnesregionen Merethe Storødegård.

Bruker tid på samtaler

Hun forteller at dagen blir brukt til samtaler og å ta vare på hverandre, slik at de kan hjelpe de som trenger hjelpen mest og kan trygge arbeidsforholdene for deres ansatte.

- Man kan aldri være sikker på at ikke dette kan skje, så det er viktig å trygge våre ansatte, sier hun.

Vi har standarder som vi følger knyttet til sikkerhet. Da er vi avhengig av å ha rammebetingelser som gjør at vi kan få på plass den sikkerheten som er nødvendig, fortsetter Storødegård.

Hun mener det er viktig å stoppe opp og vurdere hva man kan gjøre for å hjelpe sårbare mennesker.

- De trenger hjelp med økonomi, jobb og helse. Det er mennesker som er i en sårbar situasjon, så derfor er det viktig at vi er godt forberedt i møte med de.

Øver på lignende situasjoner

- Det å øve på situasjoner som kan oppstå er kjempeviktig, så i fjor høst hadde vi en dag hvor dette var tema hos oss.

Storødegård forteller at det er gjort forskjellige tiltak for at de ansatte skal være sikret på best mulig måte, deriblant kameraovervåkning.

Hun mener det er viktig at man ved hendelser tar seg tid til og forsikrer seg om at de har gjort det man kan for å sikre tryggheten for brukerne og de ansatte.

- Det er vår plikt å sørge for å se om det er ting vi kan gjøre annerledes.

Hun legger til at man må tenke over hvordan man snakker til hverandre.

- Tonen må vi jobbe med. Når folk er i ei krise kan det lett ta av litt. Det aksepterer jeg ikke.

- Hos oss har vi nulltoleranse for trusler og vold, sier Merethe Storødegård.