Leder i Selbu Røde Kors, Kristina Hegge, forteller at det nå er Stjørdal Røde Kors som styrer den operative delen av arbeidet, selv om det er selbygger med. Det er viktig med lokalkunnskap og vi håper på flere aktive medlemmer fremover.

Å være frivillig i Røde Kors er, i følge Hegge, sosialt og lærerikt. I hjelpekorpset får du nødvendig opplæring via kurs, samt muligheten til å ta kurs på videregående nivå. For å være med i hjelpekorpset må du ha fylt 16 år.

Operativ leder i Stjørdal Røde Kors hjelpekorps, Arnfinn Grambo, kan fortelle at de trener gjennom hele året og utdanner folk både vår og høst, slik at de er godt forberedt.

Hvilke typer oppgaver er det dere blir tilkalt til?

Både søk og redning, og leteaksjoner etter folk som er borte, men det vi har mest av er hente-oppdrag, av folk som trenger bistand til å komme fram att.

Har dere noen gode råd til de som ferdes i fjellet nå i sommer?

Det må være å ikke satse på flaks, sjekke værmeldinga og å følge fjellvettreglene!

Se fjellvettreglene her:

https://inspirasjon.ut.no/fjellvett-sikkerhet/fjellvettreglene/100495

Se badevettregler her:

https://no.wikipedia.org/wiki/Badevettreglene

Se sjøvettregler her:

https://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8vettreglene