Rådet skal være et organ som skal jobbe med å fremme integrering av tilflyttere med fremmedspråklig bakgrunn i Røros, ved å knytte det politiske, næringslivet, foreninger, lag og innvandrere tettere sammen.

Innstillingen var at rådet skulle bestå av åtte medlemmer av begge kjønn: én politiker, tre innvandrere, ett medlem fra Røros IL, ett medlem fra næringslivet, ett medlem fra Oppvekst (fortrinnsvis grunnskole) og ett medlem fra Røros voksenopplæringssenter.

SV og Arbeiderpartiet fremmet et forslag om å endre ett medlem fra Røros IL til ett medlem fra idrettsrådet. – Det ble litt feil bare å trekke ut et idrettslag fra kommunen vår, så det ble endret til idrettsrådet, som består av mange idrettslag og ulike undergrupper, forteller ordfører Hans Vintervold.

I tillegg ble det lagt til et niende medlem, fra det øvrige organisasjonslivet i kommunen.

– Det betyr at det ikke trenger å være knyttet til idrett, men også fra frivillige lag og organisasjoner, sier Vintervold.

I 2017 var 7,5% av befolkningen i Røros kommune innvandrere, og i 2018 ble det vedtatt å bosette 10 nye flyktninger. Det er derfor viktig at et slikt råd kommer på plass, forteller Vintervold.

– Det er viktig at vi jobber sammen og ser på hvordan vi kan integrere alle best mulig.

Ole Jørgen Kjellmark fra Høyre ble valgt som politisk representant i rådet.

Se fra behandlingen av saken her: