Granbykonferansen i Selbu flyttes i år fra Peder Morset folkehøgskole til Selbusjøen Hotell & Gjestegård og arrangeres 11. april.

"Mennesker på vandring" er fortsatt det bærende tema for konferansen. I fjor var undertittelen "Kulturelle veikryss", denne gang er det "Hverdagsintegrering".

Årets konferanse utvides med èn dag ved at konferansedeltakere som ønsker mer tid til erfaringsutveksling får tilbud om et "Kvelden før"-arrangement på Granby Gård tirsdag 10. april.

Sturla Berg-Johansen er også denne gang konferansens konferansier. Han regnes som en av Norges beste komikere og fikk sitt gjennombrudd etter en Leif Juster- imitasjon under Dan Børge Akerøs revykonkurranse på TV2 i 1997. Sturla er kjent både for sine standup- forestillinger, som programleder og sine mange revy- og teaterroller. I 2002 fikk han Komiprisen i NRK for beste standup. I 2008 ble han tildelt Folkets pris under Gullruten, og i 2010 ble han tildelt Juster-prisen. Nå kjører han sitt eget show #DENFØLELSEN.

Foredragsholdere i toppdivisjon

Karen Espelund er utdannet samfunnsviter med diplomstudiet i samfunnsplanlegging. Hun har vært kultursjef i Selbu kommune, generalsekretær i Norges Fotballforbund, fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon i Sør-Trøndelag fylkeskommune og er i dag fylkesdirektør for kultur og folkehelse i nye Trøndelag fylkeskommune, med integrering som et av sine saksområder.

Alfredo Zamudio var gategutt i Chile på 70-tallet. Han levde på gata i tre år før han sammen med sin far kom til Norge som flyktning. Zamudio har kjent både på nøden som gategutt og utfordringene han har møtt som flyktning. Han tok master på Harvard og har etter det arbeidet som forkjemper for menneskerettigheter og flyktninger, både nasjonalt og internasjonalt. I dag er han leder for Nansen Fredssenter på Lillehammer.

Folkerettsjurist Vigdis Vevstad er rådgiver og forsker med mange års erfaring fra offentlig og privat sektor. Hun er gjesteforeleser ved Norsk senter for menneskerettigheter og kom i fjor med boka "Hva er en flyktning". Hun vokste forøvrig opp med en mor som hadde en dramatisk flukt fra Trondheim til Sverige under 2.verdenskrig.

Sylio Taraku kom som flyktning fra Kosovo til Norge tidlig på 1990-tallet. Han er utdannet statsviter med bred arbeidserfaring innen innvandring og integrering. Han har arbeidet i organisasjon for asylsøkere (NOAS), utlendingsdirektoratet (UDI), vært generalsekretær i integreringsorganisasjonen LIM og arbeider nå for Tankesmia Agenda. I 2016 utga han boka "Innvandrings-realisme. Politikkens muligheter i folkevandringens tid".

Canadas ambassadør til Norge, Artur Wilczynski, tilhører tre minoriteter. Han er jøde, homofil og barn av innvandrere. Foreldrene kom fra Polen til Canada i 1969. Han har vært Norges ambassadør til Norge fra 2014. - Vi har invitert Artur fordi Canada i langt større grad enn Norge legger ansvar for og økonomi til inkludering og integrering ned til sivilsamfunnet. Det er erfaringer vi mener det er viktig å ta del i, sier Inger Granby, leder for Granbykonferansen.

Sosan Asgari Mollestad flyktet fra Iran til Norge i 1995. Hun var en politisk aktiv 15-åring som hadde en fengselsdom hengende over seg. Sosan visste da, at hvis hun satte sine føtter i fengslet, ville hun aldri komme ut derfra igjen. Derfor flyktet hun og kom til Norge for 25 år siden. Hun har arbeidet som flyktninghjelp, vært tolk for norske styrker i Afghanistan, rådgiver for HERO (den største driftsoperatøren for asylmottak i Norge), seniorrådgiver i Mangfolds- og Integreringsdepartementet og rådgiver for Oslo kommune. I dag er hun prosjektleder for Norges Bygdekvinnelag sitt prosjekt "Kvinner ut".

Berit Berg er utdannet sosionom og har arbeidet i flere år ved flyktningetjenesten i Trondheim kommune. I dag er hun professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU og forskningssjef for mangfold og inkludering ved NTNU samfunnsforskning. Berg har vært redaktør og medforfatter for flere bøker som omhandler inkludering og integrering. Hun har videre vært forskningsleder for forskningsprosjekt som omhandler samme tematikk.

Ole O Moen bor i Lillehammer og er historiker med USA som spesialfelt. Moen kommer fra Hell og har sine røtter i Selbu. Før han ble pensjonist, var han professor i nordamerikanske studier ved institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk ved Universitetet i Oslo. Han er en av Norges fremste kjennere av amerikansk politikk og USAs historie og er en populær kommentator i TV, radio og aviser. Han har gitt ut flere bøker om USA og fikk i 2010 Kongens fortjenestmedalje i gull for sitt arbeid.

Konferansens leder, Inger Granby, er utdannet sosionom med hovedfag i samfunnsarbeid/nettverksarbeid. Hun har arbeidet både innen undervisning og forskning, men har i hovedsak vært tilknyttet rusomsorgen i sitt yrkesaktive liv. Inger var leder og medlever i Selbukollektivet, et bo- og arbeidskollektiv for rusavhengige i 20 år. I 2003 fikk hun Kongens fortjenestmedalje i gull for sitt arbeid innen rusomsorgen. Etter at hun ble pensjonist har hun, sammen med sin mann Åge Sandvold bygd opp Granby Gård, et utvandrerhistorisk senter som forteller historien om selbyggene som utvandret til Amerika.

Kulturaktørene

Musiker Øivind Farmen er bosatt i Selbu og har studert ved Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo. Farmen har gitt ut fire soloalbum og ble i 2010 nominert til Spellemannsprisen i klassisk samtidsmusikk for albumet Norwegian Safari. Han har spilt konserter i en rekke land.

Elisabeth Matheson er skuespiller, bosatt i Selbu. Hun er utdannet ved Statens Teaterhøgskole og har vært tilknyttet både Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Det Norske Teatret og Riksteateret. I 2013 satte hun opp forestillinga "Snømørkt" i Selbu kirke. Hun spilte også hovedrollen i Liv Ullmanns film "Kristin Lavransdatter".

Igor Dunderovic er dramatiker og visesanger, født i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim. I 2024 utga han sammen med Aslak Borgersrud barneplata "Feil side av låven" som samme år ble nominert til Spellemannsprisen i klassen barnemusikk.