I mai 2015 sa Holtålen kommune ja til å ta imot flyktninger - noe som resulterte i to mottak, ett i Løvåsen Leir i Haltdalen og ett for enslige mindreårige flyktninger i Bjørgåsen.

Men etter at strømmen av flyktninger til Norge det siste drøye året har stilnet av, så er behovet for mottaksplasser mindre. Torsdag kveld ble kommunestyret i Holtålen informert om situasjonen.

Assisterende rådmann og leder for flyktningtjenesten i Holtålen, Aagoth Johanne Moe sier det er synd at all kompetanse som nå er bygd opp de siste to-tre årene forsvinner. Og selv om det kommer færre flyktninger til landet, så er behovet flyktningtjenesten utøver, fremdeles stor: