Det mobiliseres til en ny fakkelaksjon for jordvern.

– Vi vil sette lys på jordvernet, og håper at mange kommer og støtter opp om aksjonen på Leistad, sier leder i Malvik Bondelag, Paul Vikhammer. Politikere, folk flest, landbruksorganisasjoner, naturvernorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner - alle som har et ønske om at matjord skal brukes til matproduksjon er velkommen til å delta.

– Vi håper mange som støtter at matjorda skal brukes til matproduksjon kommer og deltar den timen aksjonen varer, sier fylkesleder Kari Åker.

Ta med lykter

– Vi har mange fakler, men ta gjerne med lykter som det kan tennes levende lys i slik at vi er sikker på at det blir mange og nok lys, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, Jon Gisle Vikan. Han har jobbet i mange år med saker der matjord nedbygges eller legges beslag på.

– Det har vært og er veibygging. E6 har tatt mye matjord, og kommer til å gjøre det også de nærmeste årene. I arealplan for Trondheim ser vi at det er sikret arealer til boliger langt ut over det det egentlig er behov for, sier han.

– Det er så viktig å jobbe med fortetting, slik at matjorda bevares.

Fylkesleder i Sør-Trøndelag, Kari Åker, er klar på at hvis vi skal følge den nasjonale jordvernstrategien, så kan det maksimalt nedbygges 320 dekar i året.

– Med alle planer arealplaner som ligger inne nå, så er en langt over det tallet. Nå vil vi markere at dette må ta slutt. Det er uaktuelt at travbane bygges på dyrkajord, sier Åker. Også hun oppfordrer alle til å bli med på fakkelaksjonen "Sett lys på jordvernet" fredag klokka 17.00 på Leistad.