– Målet med prosjektet er at vi skal kunne gi mer koordinert og helhetlig hjelp til utsatte barn og unge mellom 0 til 24 år og deres familie, sier Vibeke Slind, koordinator for prosjektet.

Som en del av prosjektet skal Selbu kommune bli bedre på tverrfaglig samarbeid mellom du ulike sektorene for å kunne gi best mulig hjelp til familier som trenger det.

– Det er snakk om sårbare barn og ungdommer som kanskje er i risiko for å havne utenfor i samfunnet som trenger ekstra støtte og oppfølging, forteller Slind og legger til. Vi ønsker jo at barn og unge skal få den hjelpen de trenger så tidlig som mulig, slik at vi kan sette i gang med forebyggende tiltak.

Hør intervjuet med Vibeke Slind, Ragnhild Wesche Kvål og Geir Håvard Mebust nederst i saken.

Viktig med godt samarbied

– For at dette skal fungere så er det avhengig av et godt samarbeid mellom sektorene, sier Ragnhild Wesche Kvål, sjef for helsesektoren.

– Det er innen oppvekst at barn og unge oppholder seg det meste av tiden, men vi er å en viktig part, blant annet gjennom helsestasjonen. Det er her vi ofte møter disse som har det vanskelig eller er berørt. Så det å oppdage de å få satt inn gode tiltak snarest er svært viktig, sier Wesche Kvål.

Det er ikke nødvendig slik at det er barn og unge som sliter eller har problemer.

– Vi snakker jo om familier, så det kan være barn av foreldre som kanskje har problemer. Ungene kan være sårbare og utsatte. Det kan være rusproblemer i familien eller kanskje noen av foreldrene har store psykiske utfordringer, da er det viktig å ta vare på de ungene, poengterer Wesche Kvål.

Mestre livet

Oppvekstsektoren har som oppgave å ruste opp barn og unge, slik at de på beste mulig måte kan mestre livet på sikt.

– Vi ønsker at flest mulig skal komme seg gjennom videregåendeopplæring og etter hvert skaffe seg jobb slik at de kan forsørge seg selv. Fra de begynner i barnehage til de går ut fra 10. klasse, så er det mange oppgaver som skal løses og mange unger som trenger hjelp, forteller Geir Håvard Mebust, sjef i oppvekstsektoren.

– Samtidig så har vi et fokus utover grunnskole, for det heter 0 til 24 år. De skal jo fortsette på videregåendeopplæring, slik at vi tenker jo hele bygda her hvordan vi sammen i Selbu skal klare å hjelpe disse på best mulig måte, sier Mebust.

Ikke alle vet hvor de skal henvende seg.

– Det er ikke bestandig foreldre eller foresatte vet hvor de skal henvende seg, men oppvekstsektoren har som mål at uavhengig av det, så skal foreldre og unger for den hjelpen de trenger. Våre ansatte skal til enhver tid ha oversikt å tenke at ungene skal få hjelp uansett om foreldrene er i stand til å navigere seg fram i vårt system, sier Mebust.

Ønsker å høre fra familere

– Som en del av prosjektet så ønsker vi å høre fra familier som har vært gjennom denne brukerreisen og fått hjelp. Noen henvendelser har vi fått, men vi ønsker å høre fra flere. En av grunnen til dette er for å finne ut hvor det eventuelt er et forbedringspotensialet. I tillegg så har vi et ønske om å få til et ekspertpanel med innbyggere fra Selbu som kan gi oss innspill og råd under prosjektet. Det er for innbyggerne tjenestene er her og det er de som er brukere av tjenestene. Så da er det viktig for oss å lytte til dem. Hvis noen kunne tenkt seg å bistå med råd og innspill, så kan de ta kontakt med meg avslutter Vibeke Slind.

Hør intervjuet med Vibeke Slind, Ragnhild Wesche Kvål og Geir Håvard Mebust i avspilleren under: