Holtålen kommune skriver på sine nettsider onsdag at etter kontakt med reindriftsnæringa om flyttesituasjonen både nå og fremover, og en vurdering av at det maks kunne vært 11 dager igjen av sesongen, har kommunen besluttet å stenge løypa for denne sesongen.

– Selv det tidvis har vært lite snø, som har skapt en del driftsmessige problemer, har det vært en vellykket sesong, skriver kommunen og opplyser at det er solgt over 600 års/døgnkort. Dette mener de er i overkant i forhold et normalår.

Når det kommer til brudd på retningslinjene, så er det ikke mye å peke på.

– Det er ikke avdekket vesentlige avvik hverken politimessig eller avgiftsmessig. Vi har heller ikke fått tilbakemeldinger fra reindrifta om vesentlige driftsulemper. Vi takker derfor for denne sesongen, og satser på et lignende tilbud også neste sesong, står det på Holtålen kommunes nettsider.