Mandag behandlet formannskapet i Malvik hvorvidt prosjektstillingen som mobbeombud skal få stå løpet ut, eller avsluttes før tiden. Mot rådmannens innstilling falt flertallet ned på at prosjektet bør avsluttes i mars 2022 og ikke gå ut året slik det opprinnelig var vedtatt.

– Jeg syntes dette er veldig synd, sier kommunestyrerepresentant for Høyre i Malvik, Jørgen Enoksen.

Helle Garberg Rånes ble ansatt som mobbeombud i juli 2019 og bidrar i følge Enoksen til å dempe situasjonen og løse saker før de eventuelt havner i retten.

– Mobbeombudet fungerer som et bindeledd mellom foreldre og skolen og dette har stor effekt på konfliktnivået.

– For det første er det alt for tidlig i perioden å ta stilling til hvilken effekt et mobbeombud har i kommunen. I tillegg er det slik at Garberg Rånes i løpet av sitt drøye år i stillingen allerede har mottatt 67 formelle henvendelser om mobbing, og da regner vi ikke med alle tilfellene der hun har vært inne for å spille ball med partene, uten at det har blitt en formell sak av det.

Høyre ønsker å utvide prosjektet til å gå ut 2024 og deretter gjøre stillingen permanent.

Pionerkommune

Da Malvik opprettet denne stillingen, var de en av få kommuner i landet som ansatte et eget mobbeombud. Tanken er at mobbeombudet ikke bare skal jobbe med saker som handler om barn og unge, men også med konflikter i arbeidslivet.

– Om Malvik nå går inn for å avvikle prosjektet, så går de fra å ha vært en pionerkommune til å ta et steg tilbake.

– Vi vet at mange kommuner har sett på Malvik som eksempel og ansatt egne mobbeombud. Jeg syntes det er merkelig at flertallet i Malvik nå går i motsatt retning.

Stygge mobbesaker

Malvik har hatt flere stygge mobbesaker som har havnet på forsidene i landets største aviser.

– For meg blir det litt som om kommunen ikke tar dette på alvor, dersom de velger å avvikle denne stillingen.

Kommunen ønsker å bruke pengene som nå går til mobbeombudet til å styrke skolehelsetjenesten.

– Jeg mener at det blir helt feil å sette disse to funksjonene opp mot hverandre. Begge er viktige og bør ha en framtredende plass i politikken i Malvik.

Saken behandles i kommunestyret i Malvik i desember.

Hør intervjuet med Jørgen Enoksen her: