Nå skal vi besøke Nea Ressurssenter som har drevet med undervisningsformidling på høyskole / universitetsnivå i lang tid. - For de aller fleste som er knyttet opp mot Studiesenteret og fjernundervisning, er det nivået utover og over fagbrevutdannelsen vi snakker om, sier ansvarlig ved Nea Ressurssenter, Kjell Kjøsnes.

På bildet: Ann Kristin Slind, Hilde Merete Slind Stokke og Marion Gamst.

Benytt tilbudet!

Det lokale tilbudet benyttes, men er alle klar over at det finnes? - Det er meget viktig for kunnskapsutviklingen i en kommune at både ansatte og innbyggere er kjent med de mulighetene som finnes og benytter seg av tilbudet, sier Kjøsnes.

Nea Ressurssenter har kontakt med omverdenen og de øvrige studentene via tv-skjerm.

Og det er det faktisk flere som gjør! - Selbu Kommune har sett den muligheten som dette gir både ansatte og innbyggere og kommunen betaler medlemsavgiften i Studiesenteret i dag, sier en entusiastisk Kjøsnes.

Populære fag

Bedriftsøkonomi er blant de mest populære fagene. På Nea Ressurssenter kan du sitte alene og studere sammen med andre over hele landet.

- For mange er også denne muligheten den nærmeste, jeg har faktisk hatt elever helt fra Namsos som har studert i Selbu og de mest «populære» fagene for fjernundervisning pr i dag er bedriftsøkonomi, ett og to - årig studium, økonomi og adm fag, Rehabilitering og ikke minst organisasjon og ledelse, ett og to - årig kurs, sier Kjøsnes.

Nea Radio tok turen og besøkte studentene på det sistnevnte, organisasjon og ledelse, som hadde forelesning her ved Nea Ressurssenter tirsdag. Hør radioinnslaget i lydspilleren øverst i saken.