– Formannskapet ser det slik at det er rimelig at det innføres bomavgift for elbiler, sier rådmann Carl-Jakob Midttun om vedtaket som er et høringssvar til Trondheim kommune.

– Begrunnelsen er at vi vet at også elbiler sliter på veidekket, vi vet at de er med på å skape kø og at dekk fra elbiler avsetter mikroplast.

Han understreker at det ikke er tatt stilling til hva de mener taksten bør være.

– Det gis anledning til å innføre opp til 50 % av hva fossile biler belastes med, men vi har ikke behandlet spørsmålet om hva som vil være en passende takst for elbiler.

Trafikklekkasje

Kommunen mener at det er viktig at det også kommer opp en sak om bompenger på E6 mellom Stjørdal og Trondheim.

– Dersom det innføres avgift på denne strekningen og ikke i Miljøpakken i Trondheim, så frykter vi en lekkasje som fører til at alle kjører den gamle fylkesveien gjennom Malvik. Dette er vi ikke tjente med og vi er opptatt av en harmonisering her.

Fortsatt rimelig

– De faglige dokumentene som omhandler økonomiske intensiver for kjøp av elbil, viser at fallet i etterspørsel er marginalt ved en liten prisøkning, sier Midttun som avviser at festen er over for eiere av elbil.

– Fortsatt vil det være vesentlige økonomiske fordeler ved å kjøre elbil i forhold til fossile biler i Trondheim.

Hør intervjuet med rådmann Carl-Jakob Midttun i avspilleren under: