Politiet i Trøndelag skriver i en pressemelding at de ønsker å forebygge smittespredning og deres tilnærming har vært at de gir råd og veiledning ved brudd på smittevernsbestemmelsene.

– Med den nye smittebølgen virker det som det er mer krevende for folk å overholde regelverket, og derfor vil hovedregelen fremover være at brudd på smittevernbestemmelsene i større grad blir anmeldt, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt. Politiet vil anmelde brudd på smittevernbestemmelsene når det gjelder aktiv smittespredning, brudd på karantene, gjentatte brudd og ikke etterfulgte pålegg. Som følge av skjerpede innreiserestriksjoner, vil det også bli økt kontrollvirksomhet ved grensene.

Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20 000,- per tilfelle. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter.

Politiet oppfordrer alle til å bidra til å redusere smitte. Det gjør man best ved å overholde anbefalingene fra helsemyndighetene.

– Anbefalingen fra nasjonalt hold er at vi må holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt. Sammen kan vi forhindre at smittesituasjonen kommer ut av kontroll, sier Nils Kristian Moe.

I Trøndelag har det siden 12. mars vært 15 saker med brudd på smittevernforskriften. Av disse er fire saker ennå ikke avgjort, en er avgjort utenfor straffesak (bortvisning fra landet), og ti er henlagt.