Norske Reindriftsamers Landsforbund har lagt fram krav til reindriftsavtale 2017-2018.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har overlevert sitt krav til reindriftsavtale for 2017 - 2018 den 11. januar, med en ramme på 143, 1 mill kroner.

Fokusområdene i kravet retter seg mot sikring av beitearealer, styrke reindriftens rett til selvstyre og selvbestemmelse, sikring av reindriften som en familiebasert næring, sikring av reindriftens bærekraft i forhold til rovvilttap og sikring av velferdsordninger og HMS i reindriften.

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, mener NRLs krav er svært omfattende, men også velbegrunnet i forhold til de tiltak som kreves.

- Gjennom rapportene Reindriftens Hverdag og Utfordringer for selvstyre har vi god dokumentasjon for våre krav, noe som også medfører at vi krever tidligere avviklede ordninger innført igjen. Her kan det blant annet vises til ordninger i forhold til gjeterhytter, sier Jåma.

NRL er også opptatt av at lærlingeordningen videreføres. Det har fra 2001 til 2016 vært 147 reindriftslærlinger hvorav 98 prosent har gått til fagprøve. Per i dag er det 21 løpende lærlingekontrakter der nesten 50 prosent av lærlingene er jenter.

- Jeg mener lærlingeordningen både er viktig for å forberede unge på livet i reindriften, og ikke minst rekruttere flere jenter inn i næringen, avslutter Jåma.

Grunnlaget

Grunnlaget for avtaleforhandlingene er Hovedavtalen av 1976 som ble inngått mellom Staten v/ Landbruksdepartementet og reindriftsnæringen v/ NRL. Denne ble revidert i 1993.