31 studiesenter i Norge får til sammen 50 millioner kroner tilskudd fra regjeringen.

Av dette har Regionrådet Trøndelag Sør fått tildelt 1 868 742 kroner.

– Dette bidrar til at flere kan ta desentralisert utdanning fra universitet, høyskole eller fagskole uten å flytte eller reise langt.

Det sier prosjektleder i regionrådet Trøndelag sør, Ann Kristin Landsem.

Studiesenter Trøndelag Sør, skal dekke kompetansebehovet for høyere utdanning i kommunene Røros, Holtålen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus.

Senteret er under etablering, men er allerede godt i gang med å opprette studier og kurs tilpasset de regionale utfordringene.

– Vi må sikre utdanning av arbeidskraften vi trenger i regionen fremover. Mangelen på kompetanse er stor innen mange områder, blant annet barnehagelærere og sykepleiere, sier Landsem som nå ber næringslivet komme på banen med tanke på å kartlegge fremtidige kompetansebehov.

Hør intervju med Ann Kristin Landsem her: