De 19 trønderske kommunene som eier kraftselskapet NTE ligger an til å få utbetalt totalt 111 millioner kroner. Det er 16,37 millioner kroner mer enn i fjor.

– NTE fikk et solid årsresultat i 2023, og derfor kan også utbyttet til eierkommunene økes, forklarer Christian Stav, som er konsernsjef i NTE.

Steinkjer er kommunen med størst eierandel, og det er foreslått at de skal få et utbytte på over 17 millioner kroner. Stjørdal får nesten 15 millioner kroner.

Forslaget skal behandles på generalforsamlingen 29. mai.

Se hele listen her: