Dette minneordet over Tore Rømo er skrevet av Eli Arnstad, Ordfører i Stjørdal kommune og Tor Jakob Reitan, Kommunedirektør, Stjørdal kommune.

Tore Rømo (1965 – 2024) til minne

Med Tore Rømos bortgang har Stjørdal mistet en samfunnsbygger og Stjørdal kommune mistet en kjær og respektert kollega.

Tore var alltid solid, engasjert og dedikert i alt han gjorde. Samtidig var han opptatt av at den innsatsen han la ned, skulle bidra til utvikling og framdrift til beste for samfunnet han var en del av og organisasjonen han representerte.

Med sin bakgrunn fra krigsskolen, kom Tore først inn i ulike roller i forsvaret.  Derfra gikk veien til rollen som rådmann i Åmot kommune i Østerdalen, før Trøndelag og Stjørdal ble hans og Sissels rotfeste.

Tore har representert Stjørdal og stjørdalingene i mange sammenhenger.  Han har blitt valgt og fått tillitt både i idrett og politikk. Han brøytet vei blant annet i arbeidet med å etablere en felles idrettskrets i Trøndelag - først som ansatt fra 2003, og deretter som den første leder og tillitsvalgt fra 2010.

Fra 2010 ble Stjørdal kommune Tores arbeidsplass. Gjennom sine roller som næringssjef, etatsjef og assisterende kommunedirektør, har han hatt ansvar for og ledet viktige oppgaver og prosesser. Han har løftet kloke løsninger samtidig som han også har løftet menneskene rundt seg. Og når det var behov for det, så tok han også hovedansvaret som kommunedirektør.

Som folkevalgt i kommunen mellom 2007 - 2010 fikk han med seg en viktig erfaring inn i sitt arbeid. Tore var en klok folkevalgt med ønske om brede og gode løsninger.

I alt har han vært den stødige man kunne ha tillit til og kjenne seg trygg på.

Måten Tore håndterte den alvorlige sykdommen på har avkrevd respekt.  Han viste hvilken kriger som bodde i ham med stort pågangsmot og ukuelig tro på livet.  Samtidig var han realistisk og åpen om at utfallet kunne bli et annet enn han ønsket, og vi fikk være en del av hans hverdag så lenge han klarte.  Mange var dagene da Tore trosset sterke smerter og kom på jobb.

Vårt tap som samfunn og arbeidsplass er ingenting mot den sorgen Tores familie og nærmeste står i. Våre tanker går til dere i denne tunge tiden, og dere skal vite at vi føler med dere. Samtidig er vi takknemlige for at vi fikk ha Tore blant oss.

Vi lyser fred over Tore Rømos gode minne.

Foto: Eir-J. Bue for Stjørdal kommune