Trøndelag fylkeskommune

2. november stenges Svølgjatunnelen på Fylkesveg 30 mellom klokka 19.00-21.30 på grunn av beredskapsøvelse.

Trener på beredskapsplan

I samarbeid med alle nødetater og Vegtrafikksentralen gjennomfører Trøndelag fylkeskommune en beredskapsøvelsen, og tunnelen vil bli stengt mens øvelsen pågår.

Hensikten med øvelsen er å trene på tunnelens beredskapsplan og potensielle hendelser som kan oppstå, slik at nødetatene får tilstrekkelig trening.

Det blir brukt røykmaskiner i tunnelen, og røyken som produseres er ufarlig. Det vil bli skiltet på strategiske områder i forbindelse med øvelsen.