Redaksjonen

Polaris Media kjøper nesten 70 prosent av aksjene i Nea Radio, og radiokanalen blir dermed en del av Polaris-konsernet. Onsdag kveld ble nyheten gjort kjent for de ansatte i selskapet.

Naturlige samarbeidspartnere

- Selv om Nea Radio er en av de største lokalradioene i Norge, ligger det fortsatt mye uforløst potensial i kanalen. Hjelpa de nå kan få er mye større enn det dagens eiere kan tilby - derfor er dette et veldig viktig grep, sier Jan Erik Steen, som er styreleder i Nea Radio AS og blant eierne som nå har solgt sin aksjeandel til Polaris Media Midt-Norge AS.

De ansatte i redaksjonen er veldig positive til oppkjøpet, og håper dette kan føre til et økt samarbeidet med andre mediehus i Polaris-konsernet. Ansvarlig redaktør, Karin Jegtvik, tror dette kan bidra til å styrke redaksjonen.

- Nedslagsfeltet vårt strekker seg fra Oppdal i sør og opp til Grong i nord og til Fosen og øyrekka i vest. Her er også Polaris sine lokalaviser sterkt til stede og er dermed naturlige samarbeidspartnere for oss. Jeg håper vi kan styrke hverandre når det gjelder tilstedeværelse og innhold.

- Dessuten er det godt å ha et sterkt og profesjonelt mediekonsern som Polaris i ryggen, sier hun.

Onsdag kveld ble de ansatte i Nea radio informert om at Polaris Media kjøper seg inn på eiersiden i selskapet. Foto: Stian Elverum

Styrker seg på lyd

Henning Johansen, direktør med ansvar for lokale mediehus i Polaris Media Midt-Norge AS, sier han er imponerte over den gode utviklingen som har vært i Nea Radio.

- Nea Radio ble startet i 1985. Det er ingen tvil om at staben har gjort en meget god jobb over mange år. Med vel 35 000 daglige og 60 000 ukentlige lyttere er Nea Radio den tredje største lokalradioen i Norge. I Trøndelag er radiokanalen den nest største, kun slått av NRK Trøndelag. Dessuten har Nea Radio, sammenlignet med de største konkurrentene i Trøndelag, lykkes meget godt mot yngre lyttergrupper. Selskapet har per i dag en stab på vel 15 årsverk.

Johansen sier Polaris i stadig større grad er opptatt av lyd som et viktig strategisk satsingsområde, da spesielt podkast.

- Å utvikle sterkere lydmiljøer innenfor konsernet er strategisk viktig. Nasjonalt er konsum av podkast i sterk vekst. Det satses relativt mye fra flere mediehus i konsernet på dette området. Nea Radio har et solid fagmiljø på lyd som vi ser frem til å samarbeide tettere med. Når vi går inn som eier i lokale mediehus, jobber vi for å styrke og videreutvikle mediehusene. Den lokale forankringen er det som gjør disse virksomhetene relevante, tilføyer Johansen.

Stort synergi-potensial

Det er en gruppe aksjonærer, som til sammen eier 67,4%, som nå har solgt aksjene sinei Nea Radio AS. Polaris Media er også eier av Radio Alta, Radio 1 FM Molde, Radio E6 og Radio Stryn.

Nea Radio har vært i drift i 37 år, og i de ti siste årene har det skjedd utrolig mye, ifølge styreleder Steen.

- Det har vært en utrolig reise for Nea Radio. Vi har gått fra å være en nærradio for Selbu, Tydal og Røros til å bli en flerkanals regionradio for hele Trøndelag. Vi er overbevist om det finnes et enda større potensial for «Verden beste Trønderradio», sier Steen.

- Polaris Media Midt-Norge representerer, gjennom sitt eierskap i mange mediehus i Trøndelag, et unikt redaksjonelt miljø som det ligger et stort synergipotensial i for begge parter, tilføyer, Stian Elverum, daglig leder i Nea Radio.