På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

- Som kirke må vi ta vårt ansvar for å begrense smitten, sier stiftsdirektør Steinar Skomedal. Fra i dag av iverksettes derfor følgende tiltak.

Disse gjelder i første omgang til og med 22. mars:

1) Alle offentlige gudstjenester avlyses. 2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie. 3) Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste. Deltagelsen begrenses til et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie og faddere. 4) Vigsler gjennomføres som planlagt, men i en lukket seremoni. Deltagelsen begrenses til maks 50 personer. (NY!) 5) Alle lokale arrangement i kirkens regi bør avlyses. (NY!) 5) Der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse. 6) Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i samtaler og ikke minst digitalt og på telefon.

- Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som trenger det. Samtidig er det viktig å «ta en for laget». Det er nestekjærlighet og solidaritet i praksis, sier biskop Herborg Finnset.

Se mer på kirken.no/nidaros.