Statens Vegvesen meldte ca 19.30 at Fv 705 mellom Stugudal og Brekken er stengt.