Klima- og miljødepartementet foreslår nå å gi to nye naturtyper – korallrev og typisk høgmyr – en spesiell status og bedre beskyttelse.

- Viktige naturtyper forsvinner i høyt tempo, både i ute i verden og i Norge. Det er derfor viktig at vi som myndigheter sikrer naturmangfold og sårbare økosystemer gjennom et godt regelverk og en god forvaltning. Vi foreslår derfor å gi korallrev og typisk høgmyr status som utvalgte naturtyper. Forslaget betyr at disse naturtypene vil få en bedre beskyttelse, og bli tatt mer hensyn til, når vi tar avgjørelser om hvordan vi bruker arealene våre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klima- og miljødepartementet sender nå forslag om å gjøre korallrev og typisk høgmyr til utvalgte naturtyper på høring. Forslaget er et ledd i gjennomføringen av oppfølgingsplanen for trua natur.

Typisk høgmyr

Typisk høgmyr er myr der torva danner en markert forhøyning, og der det øverste torvlaget kun får tilført næring fra nedbør. Naturtypen forekommer oftest i lavlandet på Østlandet og i indre del av Trøndelag, men finnes også spredt utenfor dette kjerneområdet. Kartlagte områder med typisk høgmyr kan sees her.

- Myr er viktig for naturmangfoldet og er hjem for mange viktige og truede arter. Samtidig fungerer myr som lager for store mengder karbon. Det er et veldig billig klimatiltak å ta vare på slik natur i stedet for å bygge ned myr, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

De tre formene torvmark som utgjør den foreslåtte utvalgte naturtypen typisk høgmyr, er alle sterkt truet på Norsk rødliste for naturtyper 2018, heter det i ei pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.