Til helga starter adventstida, og nå starter også tida der mange juletrær blir hugget. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud besøkte nylig juletreprodusenter i Vestfold og organisasjonen Norsk juletre for å høre om muligheter og utfordringer i næringa.

1,4 millioner trær i Norge

I Norge produseres det om lag 1 million juletrær hvert år. I tillegg høstes ca. 50 000 trær fra ordinær skog. Norske trær har høy kvalitet, noe som fører til høy etterspørsel også i utlandet. Det er likevel et økt potensiale for verdiskaping ettersom om lag 350 000 trær importeres hvert år, i all hovedsak fra Danmark.

Norske trær har høy kvalitet, noe som fører til høy etterspørsel også i utlandet. Det er dermed også potensiale for å øke produksjonen for å møte denne etterspørselen.

Fjelledelgran

Stadig flere foretrekker fjelledelgran. Det er et juletre slik de fleste vil ha det: Smalt i formen, lukter godt og drysser lite. Norge har også gode klimatiske forutsetninger for å produsere fjelledelgran.

Statsrådens juletre-tips: Akklimatiser – Sag – Vann

Treet må akklimatiseres. Et tre som har stått ute i frost, må få en gradvis tilvenning til inneklimaet. Før treet tas inn i stuevarmen, bør det oppbevares på et skyggefullt og kaldt sted. Hvis det er mulig, sett det i garasjen eller kjelleren slik at det tiner opp hvis det har vært frosset. Klipp av eventuell emballasje så greinene får rette seg ut.

Sag ei tynn skive (2-3 cm) av rotenden før treet settes i juletrefoten med vannbeholder. Det gjør det lettere for treet å ta opp vann. Vann umiddelbart.

Sjekk at treet alltid har tilgang på vann. Glemmer du å vanne, vil treet begynne å drysse etter kort tid.

JULETREREISE: Statsråd Hoksrud fikk lære mer om norske juletrær. Fra venstre Arnt Stensholt i Vestfold juletre, Bård Hoksrud, Jarle Hillestad og Yrjan Elias Fevang i Vestfold juletre. Foto: Landbruks- og matdepartementet