Fylkesmannen i Trøndelag ønsker at all fisk som opplagt er syk eller død blir rapportert til Mattilsynet. Det er også ønskelig at fisk eller prøver fra fisk blir sendt inn for nærmere undersøkelse.

Furunkulose

Tidligere år er det registrert furunkuloseutbrudd i Aursunda, Namsen, Årgårdsvassdraget og Bogna. Antall døde laks har variert fra noen få til 1000. Ved utbruddet i Sandøla i 2008 var det ca tre tonn laks som døde. Det er laget beredskapsplaner for noen elver, blant annet Namsenvassdraget. Fylkesmannen har hatt et nært samarbeide med Mattilsynet de gangene det har vært utbrudd.

Hvordan rapportere til Mattilsynet?

Gå inn på www.mattilsynet.no og finn knappen for varsling. Velg «bekymringsmelding» og deretter «annet». Fyll ut resten av skjemaet. Husk god beskrivelse av sted og telefonnummer/epostadresse slik at det blir lett å ta kontakt hvis det skulle være behov for noen oppfølgingsspørsmål.

Last gjerne opp bilder. Det er også mulig å varsle Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

(Kilde: Fylkesmannen i Trøndelag)