Nea Radio har feil på FM-forbindelsen mellom Selbu og Røros.

Vi jobber med feilen, men rørosinger ber skifte til DAB eller nettradio inntil feilen er rettet.