Fredag kom beskjeden om at Norge har blitt tildelt litt over 1 million flere koronavaksinedoser av typen Moderna. Dette kan bety at flere nordmenn får Moderna som 2. dose, noe som er helt uproblematisk ifølge assisterende direktør ved Folkehelsinstituttet, Geir Bukholm.

– Koronavaksinene fra Pfizer og Moderna er likeverdige og det går helt fint å kombinere de to vaksinene til første og andre dose. Vaksinene er utviklet etter samme metode og er svært gode vaksiner i forhold til både effekt og sikkerhet, sier Bukholm til Folkehelseinstituttet (FHI).

Trondheim dårligst i landet

Hittil har 3 756 900 blitt vaksinert med 1. dose, og 2 154 599 blitt vaksinert med 2. dose, ifølge de siste oppdaterte tallene fra FHI fredag. Dette tilsvarer henholdsvis 87,2 og 50,3 prosent av den voksne befolkningen over 18 år. I Trøndelag er 88,4 prosent vaksinert med 1. dose, og 47,8 prosent vaksinert med 2. dose.

Flere steder i Trøndelag går det svært godt med vaksineringen, og best går det i Rennebu. Rennebu har hittil vaksinert 91,5 prosent av befolkningen med 1. dose, og hele 72,7 prosent med 2. dose. Kun Karasjok med sine 76 prosent har større andel vaksinert med 2. dose.

Et utvalg av trønderske kommuner, samt Trøndelag samlet sett. Kilde: Folkehelseinstituttet

Selv om Trondheim har fått vaksinert flere enn landssnittet med 1. dose, er de godt under snittet med 2. dose. Kun 39,7 prosent av befolkningen er vaksinert med 2. dose, og de er sammen med Tromsø dårligst i landet, og de to eneste kommunene under 40 prosent på 2. dose.

Trondheim kommune vil neste uke motta 14 058 Pifzer-doser. I uke 34 mottar kommunen 11 538 doser med Pfizer og 30100 Moderna-doser. Trøndelag mottar i alt 26 460 Pfizer-doser neste uke, og henholdsvis 29 808 og 63 900 Pfizer- og Moderna-doser i uke 34, ifølge FHI sin oversikt.