Liv Hanne Tønseth (Ap), sitter i samferdselskomiteen i Sør Trøndelag Fylkeskommune, og hun synes det er spesielt trist at nattens ras skjer like ved det området Statens Vegvesen har brukt millionbeløp på å sikre.

Hun sier det kan være vanskelig å nå fram med spørsmål om lokale forhold på Fylkestinget, noe som skyldes et vanvittig etterslep når det gjelder rassikring.

Likevel håper hun at Svølgja nå vil bli flyttet oppover på prioriteringslista: