- Vi ønsker at flest mulig bli vaksinert med første dose før vi begynner å fremskynde dose to, sier Kaland til Nea Radio.

I løpet av sommeren har regjeringen nå skaffet flere doser til distriktskommunene, inkludert Røros kommune. Det betyr at uke 32 blir siste uke der de som skal ha første dose blir prioritert sier Kaland.

- Vi har nå en dekningsgrad av første doser som gjør at prioriteringen etter neste uke vil være dose to, fortsetter han.

Beslutningen for å endre på prioriteringen etter neste uke er ifølge Røros kommune med bakgrunn i den gode vaksinedekningen de har i dag og antall vaksinedoser som kommunen får i uke 32.

Tidligere denne uka fikk Røros kommune ikke gitt noen av de 200 vaksinene som de hadde satt av til vaksinering.

Høy vaksinedekning

Der er nå en høy vaksinedekning i Røros kommune. I dag har omtrent 86 % av kommunens befolkning over 18 år har fått sin første dose opplyser Røros kommune i en pressemelding om vaksinasjonsstatusen.

Alle over 18 år, som ønsker å ta 1. vaksinedose kan nå bestille time til onsdag 11. august. Kommunen oppfordrer også spesielt innbyggere i aldersgruppen 44 til 54 år å ta vaksinen. I denne gruppen er det fortsatt mange som ikke har vaksinert seg sier de i pressemeldingen.

Åpner for å fremskynde dose to

Når kommunen ser seg ferdig med å prioritere 1. vaksinedose, vil de åpne for at folk kan få 2. dose tidligere. De vil komme tilbake med mer informasjon om når de åpner for dette senere.

Kommunen sier at de også vil prioritere å gi vaksinedose 2 til ansatte i barnehager, skoler og øvrige tjenester som arbeider i nærkontakt med barn og unge. Disse vil bli kalt inn til vaksinering, og trenger ikke bestille time selv.