- Flyttingen skyldes at vi har vaksinert de fleste innbyggerne i kommunen og at det fremover blir mindre og mindre grupper som skal vaksineres, skriver vaksinasjonsteamet i en pressemelding.

Vaksinasjonsteamet holder nå til på Stjørdal Helsehus som ligger i Yrkesveien 2.

- Det er lett ankomst til Helsehuset med parkering i nær tilknytning og i parkeringskjeller under huset. Det er også parkeringsmulighet ved Kimen, sier de videre.

Ønsker fremskynding av dose to

Teamet setter fortsatt noen første doser i alderen 18 år og oppover samt en god del andre doser.

- Vi ønsker at man framskynder andre dosen sin for å få fortgang i fullvaksineringen. Vi vet at man er bedre beskyttet mot sykdommen etter 2 doser og man ser at det er mindre fare for smitte når man er fullvaksinert, sier de videre i pressemeldingen.

Vaksinering av ungdom

Teamet har vaksinert ungdom i alderen 13-17 år gjennom denne uka. De har vært ute på de ulike skolene og møtt ungdommen der.

- Det har vært motiverte ungdommer og helsesykepleierne ved skolene samt vaksinatørene har brettet opp ermene for å få fortgang i vaksineringsprosessen. 12-15 åringer skal kun ha 1 dose vaksine og skal ikke ha vaksine om de har hatt covid-19, sier teamet.

16-17 åringer skal ha 2 doser med 8-12 ukers mellomrom. Her er det planlagt revaksinering i uke 45 ute på videregående skoler. Det vil være mulig å bli vaksinert på ungdomsskolene og videregående skoler i uke 38 om man ikke var tilstede på skolen i uke 37.

- Om man ønsker å få vaksinen ved Helsehuset må man ringe vaksinetelefonen for å booke seg time eller gå inn via Helsenorge og booke seg via Timebestilling - Vaksinasjon om man har fylt 16 år, sier teamet videre. Tredje vaksinedose

Om man tilhører en av gruppene som er beskrevet under kan man få tildelt time til en 3.vaksinedose.

- Ta kontakt med Vaksinetelefonen i kommunen og bestill deg vaksinetime, hvis du hører inn under en av gruppene under, skriver teamet videre.

Gruppe 1: Organtransplanterte Benmargstransplanterte de siste 2 årene Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2: Pasienter som bruker immundempende medisiner. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.