Forretningsdrivende i Ålen sentrum er misfornøyd med hvordan sentrum nå blir gjenoppbygd etter flommen i 2011.

Blant annet er butikkeiere misfornøyd med at busser ikke kan parkere ved Ålentorget, og de mener dette vil føre til lavere omsetning.

Den kommunale infrastrukturen i Ålen sentrum fikk store skader under flommen 2011. Men nå er arbeidet  i full gang med å bygge det hele opp igjen til den standard som var før.

I 2012 hadde kommunen og næringslivet et møte der tanker og ønsker om den framtidige utformingen av sentrum ble diskutert. Prislappen på den idedugnaden landet på 14 millioner kroner. Det ble for kostbart. Kommunen måtte dermed kutte kostnader og legge til rette for en plan som harmonerte mer med virkeligheten.

- Det ble en plan som først å fremst fokuserte på infrastruktur der design og sluttfinish hører til framtida og en annen pengesekk. Det sier avdelingsingeniør før vann, avløp og renovasjon, Ingar Engan,  som mener at ønsker fra allmennheten og næringslivet er ivaretatt så langt det er mulig.

Det er ikke det private næringslivet helt enig i:

I innslaget hørte du avdelingsingeniør før vann, avløp og renovasjon, Ingar Engan i Holtålen kommune, Marit Løvdal, Kristin Jamtvoll og Hege Moan fra Ålentorget og helt til slutt ordfører Jan Håvard Refsethås.