Det var et ekstraordinært kommunestyremøte den 8. desember i 2015 som vedtok at arbeidsforholdet til daværende rådmann Lars-Erik Moxness måtte opphøre. Årsaken til oppsigelsen var i følge ei pressemelding fra kommunen "manglende tillit fra kommunestyret".

Rådmann Lars-Erik Moxness fikk ett års etterlønn, men gikk til sak mot kommunen fordi han mente seg berettiget også til lønn i den tre måneder lange oppsigelsestida.

Det har tingretten nå avvist, og tingretten pålegger også saksøker å betale den tidligere rådmannen å betale kommunens saksomkostninger på rundt 45.000 kroner.

Retten påpeker i sin dom at kommunen skal frifinnes fordi avtalen som er inngått mellom Tydal kommune og Lars-Erik Moxness tilsidesetter alle rettigheter som er inntatt i arbeidsmiljølovens kapittel 15.

-Jeg håper vi nå kan legge denne saken bak oss, sier ordfører i Tydal kommune, Ole Bjarne Østby: