Antall trafikkulykker med personskader i Sør-Trøndelag er bortimot halvert på åtte år.

Det viser ferske tall fra Statens Vegvesen. I fjor ble det registrert 316 ulykker i fylket. For åtte år siden var det tilsvarende tallet 570.

Ni mistet livet

Til sammen ni personer omkom i trafikken i Sør-Trøndelag i fjor. Det er to flere enn året før.  En fotgjenger og en syklist var blant de ni omkomne. De øvrige var 4 bilførere og 3 passasjerer.  Det var  fem møteulykker, to utforkjøringsulykker og en fotgjengerulykke.

- Det er ingen typiske «ungdomsulykker». En av de drepte var 25 år, ellers var aldersspennet fra 37 år og opp til 92, heter det i en pressemelding fra Statens Vegvesen.

Selv om statistikken for trafikkulykker i fylket ikke er helt klar for 2016 viser beregninger at det er en liten økning i antall ulykker fra 2015 til 2016 i Sør-Trøndelag. 2015 var imidlertid et år med spesielt lave ulykkestall.