– Jeg tenker at det å innføre fritt skolevalg på nasjonalt nivå ikke er det beste. Dette må fylkeskommunene få lov til å bestemme selv.

Det sier rektor ved Ole Vig videregående skole på Stjørdal, Arild Ofstad. Samtidig peker han på at forskjellene kan være store rundt om i landet. Han mener at modellen som brukes i Trøndelag fungerer godt, og at det er en god løsning at elevene får gå på sine nærskoler.

Frykter at linjer forsvinner

– Dersom det blir slik, så er det alltids elever som vil inn til Trondheim. Det kan være kritisk for skolene ute i distriktene som er avhengige av elevene de har for at linjene skal bestå, sier han.

Han forteller også at arbeidsgivere ute i distriktene ofte ønsker seg arbeidskraft med lokal forankring, og at denne tilhørigheten vil formes mye i løpet av de årene elevene går på videregående.

– Hvis elevene da forsvinner inn til byen, ser nok mange arbeidsgivere at de kan miste verdifull arbeidskraft, sier Ofstad.

Han påpeker avslutningsvis at en løsning med fritt skolevalg og karakterbasert opptak vil gi gode valgmuligheter for noen elever. For andre kan mulighetene reduseres, og de kan bli tvunget til å flytte på seg uten å ønske dette.

– Det kan føre til ulike ting, litt avhegig av hvem du er, hvilket hjem du kommer fra og hvor du bor, avslutter han.