Stjørdal kommune

Stjørdal kommune jobber aktivt med å få en smittefri skolesektor på Stjørdal nå, og må minne om nasjonale og lokale tiltak om at alle skal holde seg mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt. Dette gjelder også på fritiden.

Rødt nivå

Alle skolene i Stjørdal er nå på rødt smittevernnivå, og har to skoler hvor det er påvist smitte blant elever.

– Vi må alle ta ansvar for å hindre at smitten sprer seg for vårt mål er å hindre videre smitte og at vi kommer tilbake på normalt nivå. Selv om skolene og barnehagene må gjøre endringer på kort varsel, har det gått fint så langt. Vi håper denne røde tilstanden vil være kortvarig. Det beste dere foresatte kan gjøre for deres barn er å trygge dem i at det vil gå bra til slutt, står det i pressemeldingen.

Skoleskyss

Følg oppfordringen om å unngå skoleskyss, og vi ser mange er lojale til dette. Jo færre det er på bussen, jo mindre risiko er det for smitte. Bruk skoleskyss kun når det absolutt er nødvendig. La barnet sykle, gå eller kjør barnet. Stjørdal kommunen gir ros til foreldre/foresatt som er rask med avlevering.

Følg tiltakene

– Vi oppfordrer alle å følge de nasjonale og lokale tiltakene om å begrense sosial omgang med andre til et minimum. Gjør hyggelige ting sammen i familien som å lese bøker, spille brettspill, lage god mat, se en film sammen. Ta var på hverandre og snakk godt sammen, finn verdien i de nære ting, står det i pressemeldingen.

God helg

– Vi ønsker alle barn og foresatte en riktig god helg. Vær hjemme og ta vare på hverandre. Så håper vi at strenge tiltak gjør at vi sammen kan ha mer normale dager om ikke altfor lenge, avslutter kommunen sin pressemelding.

Førstkommende mandag vil det bli holdt en ny pressekonferanse i Stjørdal, klokken 14.00.