Planen er at alle relevante vindkraftprosjekter som de fire kraftselskapene har i Midt-Norge vil vurderes samlet, inkludert alle aktuelle konsesjonsgitte prosjekter i Fosen Vind AS, SAE Vind DA og Sarepta Energi AS. Partnerne vil samarbeide om å utrede et nytt 1000 MW-prosjekt innen utløpet av september i år. Planen er at inntil 750 MW vindkraft bygges ut nord for Trondheimsfjorden og minst 250 MW vindkraft bygges ut sør for Trondheimsfjorden.

Statnett vil samtidig utrede hvilke justeringer dette vil kunne medføre for de planlagte nettprosjektene, slik at den nye løsningen overensstemmer med vilkårene som er gitt i Statnetts nettkonsesjon.

Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom partene som skal regulere partenes forpliktelser i forhold til det nye prosjektet.

Planen baserer seg på at Statnetts søknad om ett års utsettelse av fristen for sin konsesjon, blir innvilget, siden partene må benytte dette tidsrommet for å få på plass et nytt prosjekt.

Dersom den nye prosjektsammensetningen blir lønnsom, kan investeringsbeslutninger tas i første kvartal neste år.

Den foreløpige planen er at Statkraft skal ha 50,1 prosent eierandel i det samlede prosjektet og ta ansvaret for å gjennomføre en eventuell utbygging, mens TrønderEnergi skal ha mellom 5 og 10 prosent eierandel. Et konsortium ledet av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners fortsetter sin involvering i prosjektet og ønsker å overta de øvrige eierandelene. Finansiering og fordeling av eierandeler vil avklares i forkant av en eventuell investeringsbeslutning, heter det i ei pressenmelding fra samarbeidspartene.

Kommentar fra TrønderEnergi

- Det er utrolig viktig for Midt-Norge at vind-prosjektet på trøndelagskysten nå får en ny mulighet. Nå vil vi bruke denne muligheten til å modne frem et forhåpentlig lønnsomt prosjekt som gir overskudd tilbake til våre eiere - kommunene i Sør-Trøndelag.

- Det er mange som har bidratt til en ny mulighet for vindkraft i Trøndelag, både i og utenfor TrønderEnergi. Jeg vil rette en stor takk til våre ansatte som hver dag gjør en samfunnsnyttig innsats. De viktigste å berømme i dag er imidlertid løsningsorienterte hovedaktører: Statnett og Statkraft. Nå får vi sammen med dem brette opp skjorteermene og vise omverden at vi tar ansvar, og leverer.

- Ren energi er ingen selvfølge. Derfor er både utbygging og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur, samt investering i ny fornybar kraft en forutsetning for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet vi har i dag. TrønderEnergi er en fornybar-pioner, og gjennom arbeidet med vindkraftprosjekter i Trøndelag kan vi fortsette å bane vei for fornybarsamfunnet.

- Hele hverdagslivet vårt hadde stoppet opp uten elektrisitet og god strømforsyning, likevel er det heldigvis få som bekymrer seg for strømmangel i hverdagen. I TrønderEnergi tar vi ansvar for det du som kunde tar for gitt, heter det i ei pressemelding fra TrønderEnergis konsernsjef, Ståle Gjersvold.