Fredag var det snorklipping og offisiell åpning av den første av flere hundre gapahuker som Aune Trevare i Haltdalen har fått i oppdrag å produsere for Camp Norway.

Daglig leder Geir Aune sier dette er en stor dag og en viktig ordre for trevarefabrikken og han håper dette nå vil føre til flere ansatte.

– Den gangen vi startet Aune Trevare så hadde vi et mål om at det skulle være fem til sju arbeidsplasser her. Så om det blir levering av dette, så må vi ansette folk i fabrikken, sier han.

UTEDOEN: Geir Aune demonstrerer de nye produktene. Foto: Per Magne Moan

Camp Norway

Stiftelsen Camp Norway er en familiestiftelse som har som mål å få «alle ut i naturen», ved at de skal bygge enkle camper i naturen, bestående av en gapahuk med bålplass, ved, og et miljøtoalett.

Dette ønsker de å gjøre i samarbeid med stiftelser, stat, kommuner, skoler, friluftsorganisasjoner og frivillige.

Daglig leder i stiftelsen, Roar Isaksen, er også godt fornøyd med avtalen de har gjort med trevarefabrikken i Haltdalen.

– Vi må opp til de som kan tømmer og treverk best, og det fant vi hos Aune Trevare, sier han og mener disse produktene vil bli populære blant turgåere.

– Når folk ferdes ute så vil de gjerne ha noe å sitte innunder og kanskje overnatte i, ta med seg barn, fyre bål og grille pølser, sier Isaksen og mener dette er noe mange har vokst opp med.

Han mener "alle" kan kjøpe en slik gapahuk og ramser opp velforeninger, store organisasjoner og Pilegrimsleden som fremtidige kunder. Han håper også kommunene ser potensialet i dette.

DEMONSTRASJON: Geir Aune of Roar Isaksen viser fram lafteteknikken som brukes. Foto: Per Magne Moan

En pakke i uken

Når det kommer til selve gapahuken, så er denne laftet på en litt spesiell måte.

– Måten vi lafter på er ikke not og fjær. Dette er noe jeg og Roar har funnet opp sammen, sier Geir og røper at metoden krever verken skruer eller laftepinner.

Han ser for seg at det vil ta ei drøy uke å produsere en pakke bestående av gapahuk og utedo.

Hør intervju med Geir Aune og Roar Isaksen her: