Hessdalen IL har gjennom flere år lagt ned stor innsats i preparering av skiløyper. Per i dag består løypenettet av omlag 50 km med skispor i Hessdalen, Hersjøen, Øyungen og Kneppen som kjøres på dugnad gjennom skisesongen.

– Vi ønsker å jobbe for gode skiopplevelser for alle hytteeiere, andre tilreisende og bygdas innbyggere i årene framover, skriver idrettslaget i en pressemelding.

Stort sett er det snøskuter som brukes til preparering og sporsetting. I tillegg har laget ei gammel løypemaskin som tidvis har vært brukt, men denne er ikke i særlig god stand og etter flere runder med reparasjoner, har laget etter hvert konkludert med at videre satsing på gammelmaskina ikke er lønnsomt. Derfor ble det på årsmøtet 4. mars vedtatt at det skal jobbes for å finansiere kjøp av ny løypemaskin.

Tove Hegseth er medlem i idrettslaget og sitter i gruppa som har fått mandatet med å utrede investeringen.

Hun sier det er en kostbar ting å kjøpe, men at det er en viktig ting med tanke på fremtida.

– Det betyr mye for oss. Vi ønsker kvalitet på skispor, sier hun og innrømmer at spor kjørt med snøskuter funker vel og bra, men at dette blir for simpelt om elementenes krefter setter inn.

Hegseth håper nyinvesteringen er på plass og i drift allerede til neste vinter.

– Det å få ei maskin som kan gi oss skispor på en enklere måte, det gleder vi oss til, sier hun og røper at finansieringen vil være en kombinasjon av private aktører og næringslivet. I tillegg skal utredningsgruppa sjekke mulighetene for offentlig støtte i form av tippemidler og lignende.

Hør intervju her: