Politikerne skal ta stilling til flere tunge saker, blant annet samarbeidsavtale mellom Røros, Os og Holtålen, veien videre for teknisk senter på Røros og planene for bygging av bo-, helse- og velferdssenter på Øverhagaen.