I 2014 ville Thor Heyerdahl ha fylt 100 år. I den anledning har det i hele sommert gått en vandreutstilling langs kysten - en utstilling som kommer til Røros Hotell torsdag. Her får publikum et godt innblikk i livet og de mest kjente ekspedisjonene til Thor Heyerdahl i form av plakater med tekst og bilder. Utstillingen startet på Svalbard  i januar og kommer nå altså til Bergstaden.

Det sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig ved Kon-Tikimuseet i Oslo, Halfdan Tangen jr: