Foto: Fra fjorårets pensjonisttur som gikk til Nedalshytta