Tirsdag ettermiddag delte ordfører Hans Vintervold for første gang ut en krigsminnemedalje. Initiativet til utmerelsen kom fra Jan Lars Haugom som mener at 91 år gamle Henrikke Sødal ved Aursunden var en verdig kanidat.

Plassen der Henrikke Sødal vokste opp var base for Lapwig-gruppa under krigen, og både flyktninger og tyskere var ofte i Henrikkes hjem.

Hun ble alene med to små barn da mannen dro ut i krigen.  Det var en vanskelig tid for Henrikke Sødal og for mange andre under krigen.

Nea Radios medarbeider var på plass da ordfører Hans Vintervold overrakte medaljen til en rørt Henrikke Sødal:

I innslaget hørte du ordfører Hans Vintervold, Jan Lars Haugom og Henrikke Sødal.