En børsmelding fra det norske gruveselskapet Intex Resources som ble offentliggjort tirsdag viser at de vil satse på ny virksomhet i Sør-Trøndelag. Det meldes også at Hessjøgruva AS nå er i dialog med en industriell partner om utviklingen av Hessjøgruva-prosjektet.

Hessjøgruva AS er i dag eiet av Holtålen kommune, og styreleder er Gudbrand Rognes.

- En nyetablering her i regionen er svært viktig, og vi håper at dette muligens kan være starten på et nytt industrielt gruve- og mineralselskap med basis i Rørosregionen. Dette er utvilsomt positivt, og vi håper at mineralnæringen igjen vil skape inntektsmuligheter og vekst, sier Rognes i en pressemelding. - Vi har forøvrig allerede hatt flere møter med partene bak prosjektet, og vi har et godt inntrykk av de planene de har forelagt oss. Intex får med seg en utenlandsk partner for etableringen og de er i ferd med å legge omfattende planer for det nye selskapet, sier han.

Også ordfører i Holtålen, Jan Håvard Refsethås (Sp), er som eier svært tilfreds med at Hessjøgruva AS  har kommet et skritt videre mot å realisere mineralutvinning i kommunen.

Fakta om Hessjøgruva AS

- Selskapet forvalter mineralressurser for Holtålen kommune i Sør-Trøndelag.

- Selskapet er 100% eid av kommunen

- Holtålen kommune besitter siden 1986 3 utvinningsretter i Hessjøfeltet. Rettighetene er forlenget fram til 2022.

Forekomsten ligger i Hessdalen ca. 1/2 km. vest for kommunegrensa til Røros i SØ og igjen bare ca 8 km. fra det velkjente Nord-gruve feltet i Røros med Kongens gruve sentralt i feltet.

Hessdalen er ellers kjent for sine lys og (UFO) fenomener, som iflg. nye utredninger kan ha sammenheng med kis mineraliseringene i dalen, som utløser disse fenomener.

Hør mer i Nea Radios formiddagssending onsdag fra klokken 09:03

FOTO: Hessjøgruva AS.