Fiber, prisen på fiskekort og skiløyper var de tre viktigste punktene fra den forrige hytteundersøkelsen i 2016.

- Siden den gang har vi blant annet hatt en pandemi, og vi vil gjerne vite om det har skjedd endringer siden den gang. Det sier kommunedirektør i Tydal Heidi Horndalen.

- Det viktigste er å gi oss økt og oppdatert kunnskap og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, verdier, bruk, verdiskapning og tilfredshet, sier Horndalen.

Prosjektleder Kristin Ottesen, kommunedirektør Heidi Horndalen og ordfører Jens Arne Kvello representerte Tydal kommune. Foto: Andreas Reitan

Undersøkelsen ligger på Tydal kommunes hjemmeside og vil være tilgjengelig til 31.mars.

Som i 2016 er det også denne gang Nasjonalparken Næringshage på Oppdal som står for gjennomføring og bearbeiding av svarene.