- Styret i Destinasjon Røros styrte en periode i blinde fordi vi ikke fikk regnskapene i tide. Det sier styreleder i Destinasjon Røros, Hilde Charlotte Solheim.

Hun er kritisk til mye av det som er gjort ved destinasjonen, og sier det var først i sommer konstituert daglig leder Frank Norvik og styret skjønte at budsjettet var for optimistisk og virksomheten kom i en vanskelig likviditetssituasjon.

Før helga ble det kjent at RørosBanken og Røros Vekst har gått inn og reddet Destinasjon Røros fra konkurs. Underskudd i 2015, oppbrukt kassakreditt og feilbudsjettering av inntekter for 2016 gjorde at likviditetssituasjonen i selskapet var akutt.

- Jeg er svært glad for at Destinasjon Røros nå har fått på plass en redningspakke, sier Solheim, som legger til at destinasjonen tar "timeout" i forhold til å ansette ny toppleder.

Styreleder Hilde Charlotte Solheim i Destinasjon Røros sier dette om årsaken til at destinasjonen havnet i et økonomisk uføre: