HKS Holding AS, ved styreleder Knut Eidem, skriver i en pressemelding onsdag at det er inngått en avtale om å kjøpe 50 prosent av aksjene i Granby AS.

Etter kort tids forhandlinger ble det enighet med DU Eiendom AS om avtalen.

HKS Holding AS har lang erfaring innen eiendomsbransjen, og ser dette som en utvidelse av sin virksomhet.

DU Eiendom AS uttaler at dette styrker selskapets videre utvikling.

Med nye eiere skifter Granby AS navn til Winn Eiendom AS.

Navneskiftet og oppkjøpet forandrer ikke på marked og prosjekt fokuset videre, heter det i meldingen.